/
  • Aangescherpte maatregelen per dinsdag 29 september 2020

   Maandag 28 september 2020 heeft premier Rutte aangescherpte maatregelen afgegeven omtrent de verspreiding van Covid-19. Ook in de sport zijn aanvullende maatregelen getroffen waar wij ons als vereniging aan moeten conformeren. In het kort komt dit op het volgende neer.

   • Geen publiek tijdens wedstrijden en trainingen.
    Helaas kunnen wij nog steeds geen publiek toestaan tijdens de trainingen en nu ook niet meer tijdens andere evenementen die wij organiseren. Enige uitzondering die wij hierin maken is de begeleiding voor de sporters met een beperking en voor de kinderen die een proefles komen volgen. De kinderen die een proefles komen volgen mogen 1 ouder meenemen het terrein op voor 2 trainingen. De ouder dient 1,5 meter afstand te houden van alle andere personen op het terrein.
   • Sportkantines zijn gesloten
   • Samenkomsten van 30 personen binnen en 40 personen buiten
    Sportbeoefening is een uitzondering op deze maatregel. Wel is het zo dat sporters zodra zij niet actief met een training bezig zijn, gerekend worden tot publiek. Wij verzoeken daarom iedereen die klaar is met zijn of haar training de accommodatie zo snel mogelijk te verlaten.


   Verder hanteren wij nog steeds

   • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
   • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
   • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
   • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
   • Was na de training je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
   • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. De kleedkamers zijn gesloten
   • Vermijd het aanraken van je gezicht
   • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis
   • Neem je eigen bidon, gevuld, mee
   • Iedereen boven de 18 jaar houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook tijdens het sporten, tenzij het strikt noodzakelijk is om dit kort los te laten. Bijvoorbeeld bij het passeren van een andere loper
   • Materiaal wordt na elke training schoongemaakt
   • Toilet wordt na elke training schoongemaakt