/
  • Prettige feestdagen en een sportief 2021!

   Sportvrienden, leden en vrijwilligers van AV Spirit Lelystad,

   Nog een paar dagen en 2020 ligt achter de rug. Zelden heeft een jaar zoveel sporen achtergelaten als 2020. Ook in de sport, en dus ook bij AV Spirit, heeft COVID-19 veel invloed gehad op het verloop van het jaar. Het werd er niet altijd makkelijker op. Voor sommigen was sporten niet meer mogelijk en voor alle anderen kon dit alleen maar met enorme aanpassingen in de sportbeleving. Wedstrijden waren niet mogelijk, de wintercup moesten we afblazen, samen met onze sportmaatjes bewegen werd lastig en de kantine en kleedkamers moesten dicht blijven. Zelfs bij onze kinderen kijken als die aan het sporten waren, was niet mogelijk.

  • Toch hebben we als AV Spirit in verhouding nog redelijk wat kunnen doen. De Jeugd kon in ieder geval blijven trainen en als volwassenen, was het, met enkele aanpassingen, best mogelijk om 1,5-meter afstand te houden en te kunnen blijven hardlopen of wandelen. Hoe anders is dat bij teamsporten!

   Het is dan ook goed om te constateren dat jullie AV Spirit hebben geholpen om dit jaar door te komen en hierbij nog steeds helpen. We hebben jullie nodig om als vereniging te kunnen blijven opereren en zijn jullie dankbaar voor alles wat jullie het afgelopen jaar gedaan hebben. 

  • #Running #Santa at #AVSpirit (Op Youtube bekijken)
  • Het is fijn om te zien hoe vrijwilligers zijn opgestaan en hoe de leden massaal trouw zijn gebleven aan de vereniging. We kunnen zelfs constateren dat we in de jeugd-atletiek een lichte groei doormaken.

   Ook op bestuurlijk gebied hebben we het afgelopen jaar als een roerige tijd ervaren. Nadat Victor Hebels, Marco Weernink en Don Weemering allen vanwege hun eigen redenen hebben gekozen om te stoppen als bestuurslid van AV Spirit, hebben we hard gezocht naar geschikte kandidaten om de vereniging een stap verder te brengen. Met enige trots kan ik u zeggen dat we daarin goed geslaagd zijn.

   In de afgelopen ALV hebben we u voorgesteld aan de nieuwe leden van het bestuur en ondertussen hebben we ook de taken onderling weten te verdelen. De taakverdeling zal er vanaf December 2020 als volgt uitzien:

   • Ed Rentenaar – duo voorzitter
   • Jeffrey Fernhout – duo voorzitter
   • Peter v/d Wal – Secretaris
   • Arjen Lemstra – Penningmeester
   • Nick Sterrenburg – Gebouwenbeheer

   Dit bestuur zal op de achtergrond gebruik maken van de adviezen van Elske Warners.

   In 2021 zal het bestuur zich focussen op het beleid van AV Spirit 2020-2024. In de ALV is gesproken over de verdeling van verenigingstaken middels het vrijwilligersplan. Als de COVID-19 maatregelen dit toe laten zullen we dit in 2021 verder oppakken. Er zal LED verlichting rondom de baan komen en we zullen samen met het sportbedrijf gaan onderzoeken wat er nodig is om de baan geschikt te houden voor atletiek wedstrijden.

   Voordat we met 2021 beginnen, wil het bestuur u eerst hele fijne feestdagen wensen en een heel gezond 2021 voor u, en iedereen in uw omgeving. We hopen dat we elkaar in de loop van het jaar weer vaker op de baan kunnen treffen en gezellig wat kunnen gaan drinken in onze kantine. Tot die tijd willen we u vragen geduld te hebben, ons trouw te blijven en u te houden aan het COVID-19 protocol zoals deze vermeld is op onze website.

   Wij wensen u, namens het bestuur van AV Spirit, hele fijne kerstdagen en een gezond, en gelukkig 2021.

   Ed Rentenaar
   Jeffrey Fernhout