/
  • Naam Functie Telefoon E-mail
    Victor Hebels voorzitter   voorzitter@avspiritlelystad.nl
   Peter van der Wal secretaris 06 - 149 546 24 secretaris@avspiritlelystad.nl
   Don Weemering penningmeester   penningmeester@avspiritlelystad.nl
   Jeffrey Fernhout algemeen bestuurslid  06 - 546 862 35 jeugdzaken@avspiritlelystad.nl
   Marco Weernink algemeen bestuurslid   gebouwbeheer@avspiritlelystad.nl

    

    Bestuur en taakstelling

   Voorzitter Secretaris Penningmeester Algemeen adjunct Lid Lid
   Geeft leiding aan de vergadering en neemt deel aan beleidscommissies. Onderhoudt externe contacten. Verzorgt de verslaglegging van het overleg en doet de postbehandeling. Maakt deel uit van het PR team. Stelt begroting en jaarrekening op en bewaakt de uitgaven. Zit de vergadering voor bij afwezigheid voorzitter. Onderhoudt externe contacten. Stuurt TC* en gebouwenbeheer aan. Is belast met en organiseert de PR, werving en sponsoring. Stuurt PR team aan. Stuurt KC** aan. Contactpersoon jeugd.

   TC* = Technische Commissie. KC**= Kantine Commissie.